נפגעתי בעבודה מה עושים

נפגעתי בעבודה מה עושים

אם גם אתם מאלה ששאלתם את עצמכם לאחרונה: ‘נפגעתי בעבודה מה עושים?’, הכתבה הבאה היא בדיוק בשבילכם. הגדרת תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי מופיעה בסעיפים 79 ו-80 לחוק ביטוח לאומי התשנ”ה-1995. על פי ההגדרה תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי העבודה ועקב העבודה. עוד מוגדר בחוק, כי יום עבודה מתחיל כשהעובד יוצא מביתו לעבר מקום העבודה ומסתיים כאשר הוא חוזר לביתו. מה עושים מיד לאחר הפגיעה?

נפגעתי בעבודה מה עושים

מיד עם הפגיעה על המעביד להגיש לעובד טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה (טופס 250) לאחר שמילא את פרטיו, פרטי העובד ופרטי התאונה. טופס זה הוא אישור של המעביד על התרחשות התאונה. העובד צריך לגשת לאחר מכן לרופא ולהביא למעסיק תעודה ראשונית לנפגע עבודה. בתעודה יציין הרופא את אופי הפגיעה ואת התקופה שבה העובד יצטרך להחסיר מהעבודה בשל הפגיעה. אם התפנה העובד לחדר מיון בעקבות הפגיעה יביא העובד למעסיקו ‘דו”ח מיון’ מבית החולים. לאחר שלבים אלו תוכלו לפנות אלינו לשם הכנה והגשת תביעה לביטוח לאומי (או  להגיש באופן עצמאי).

מה שחשוב לדעת הוא שאסור לבזבז זמן, שכן תביעה על תאונת עבודה יש להגיש עד 12 חודשים מהפגיעה, תביעת תאונת עבודה לאחר 90 יום עלול להיות מאוחר מדי. המעסיק שלכם יידרש לאשר את גובה המשכורת החודשית שלכם בשלושת החודשים שקדמו להתרחשות התאונה (אם העובד היה במילואים או בשל סיבה אחרת לא היה בעבודה בשלושת החודשים שקדמו לתאונה הוא יצטרך לצרף אישורים על היעדרותו). הנפגע צריך לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית (טופס 7101) כדי שלא תהייה פגיעה בפרטיות רפואית ולספק לביטוח הלאומי כל מסמך רפואי רלוונטי – אישורי מיון, דו”ח מד”א וכדומה.

נפגעתי בעבודה מה עושים
נפגעתי בעבודה מה עושים? פונים אלינו בהקדם!

התעלפות בעבודה תאונת עבודה – סיטואציות שונות האם הן נחשבות כתאונת עבודה?

  • תאונה שאירעה בשעה שהעובד ניסה למנוע סכנה או נזק נחשבת גם היא לתאונת עבודה.
  • תאונה שאירעה בעת הפסקה, בדרך ממנה או אליה תיחשב כתאונת עבודה.
  • עובד אשר יצא ממקום העבודה למילוי תפקיד הקשור לעבודה ואירע לו התעלפות בעבודה תאונת עבודה, אם לא סטה מנסיעתו נחשב גם הוא כנפגע עבודה.
  • עובד שיצא לבחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות ונפגע בדרך הלוך או חזור גם הוא נחשב כנפגע עבודה.
  • אירוע מוחי או לבבי או התעלפות בעבודה תאונת עבודה שאירעה בעבודה או בדרך אליה וממנה.

כל אלו נחשבים כתאונות עבודה גם אם העובד סטה מעט כדי לקחת את ילדיו לגן / לבית הספר או שבדרך סטה מעט כדי להיכנס לתפילה וכדומה. אך אם העובד התנהג ברשלנות, בניגוד להוראות של המעסיק או בניגוד לחוק ואז הוא שואל: “נפגעתי בעבודה מה עושים?” אין זה נחשב לתאונת עבודה. אם העובד הועסק אצל כמה מעסיקים בתוך התקופה של שלושת החודשים שקדמו לתאונה הוא יצטרך לצרף תלושי שכר של כל מעסיק לצורך חשיפת מידע רפואי והכנת התביעה.

התעלפות בעבודה תאונת עבודה
התעלפות בעבודה יכולה להיות תאונת עבודה לכל דבר ועניין

תאונת עבודה לאחר 90 יום

לפי סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי החישוב של דמי פגיעה בעבודה ביטוח לאומי יהיה לפי חישוב תאונת עבודה לאחר 90 יום של משכורת כפי שנביא להלן: מכפילים את סך משכורת הברוטו שלו של שלושת החודשים האחרונים ב-75% (כלומר ב-0.75). את הסכום לאחר ההכפלה מחלקים ב-90. אך עד לתקרה של כ-1000 ₪ ליום (הסכום המדויק משתנה מדי שנה). השכר שמחושב בחישוב זה הוא השכר המחויב בדמי ביטוח לאומי (שכר בסיס, משכורת 13, דמי הבראה, דמי ביגוד, שעות נוספות). סכום זה כאמור מכפילים ב-0.75. בתור שכר רלוונטי לצורך החישוב לוקחים את השכר מה-1 עד סוף החודש. כלומר, החודש השלישי יהיה מה-1 עד היום האחרון לחודש של החודש שקדם לפגיעה.

תאונת עבודה לאחר 90 יום
תאונת עבודה לאחר חישוב לפי 90 יום

תאונת עבודה ביטוח לאומי 12 יום

יצוין כי לא רק הביטוח הלאומי משתתף בתשלום פיצויים לנפגע מתאונת עבודה, גם המעסיק משלם חלק מהפיצוי. אם העובד נעדר מהעבודה פחות מ-12 יום ישלם המעסיק את הימים הראשונים (המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד ואחת לרבעון הוא גובה מהמעסיק את החלק שהוא נדרש לשלם), עד היום השני, החל מהיום השלישי ישלם הביטוח הלאומי. אם נעדר העובד בגלל תאונת עבודה ביטוח לאומי 12 יום ויותר, ישלם המעסיק את משכורת יום הפגיעה ואת השאר משלם הביטוח הלאומי.

לסיכום, תאונת עבודה היא תאונה שאירעה במקום העבודה, בדרך ממנה ואליה, גם אם הייתה סטייה קלה ושגרתית (תפילה, הגן של הילד). מיד לאחר ההלם של הפגיעה כשהעובד שואל: ‘נפגעתי בעבודה מה עושים?’ על העובד למלא טופס ולהחתים את המעסיק, לאחר ביקור אצל הרופא טופס נוסף. את התביעה יש להגיש עד שנה מהתרחשות התאונה. את דמי הפיצוי תקבלו בכל מקרה מהמוסד לביטוח לאומי אשר מצדו יתחשבן עם המעסיק לפי הנקבע בחוק ולפי הנוסחה לחישוב הפיצוי היומי. כלומר, גם על תאונת עבודה ביטוח לאומי 12 יום ופחות מכך הם ישלמו לעובד, אך יגבו מהמעסיק. תוכלו להתייעץ עמנו על תאונות עבודה ועל רשלנות רפואית תל אביב.

 

תאונת עבודה ביטוח לאומי 12 יום
תאונת עבודה ביטוח לאומי 12 יום

מאמרים נוספים..

עורך דין נכות כללית

עוד ביטוח לאומי נכות כללית

עוד ביטוח לאומי נכות כללית מעניק לכם את הסיוע המשפטי לצורך מימוש זכויותיכם הרפואית. עו“ד אילן בנימיני מרבה לעסוק בתביעות נזיקין ורשלנות רפואית, ומביא איתו את הידע, הניסיון והאכפתיות לצורך ייצוג בתביעות נכות. טלפון לשיחה עכשיו עורך דין נכות כללית יסייע לכם להגיש את התביעה, לעבור בהצלחה את הוועדות הרפואיות ולקבל את

כמה עולה אובדן כושר עבודה

כמה עולה אובדן כושר עבודה

כאשר אדם נפצע הפגיעה המשמעותית המטרידה ביותר היא ‘כמה עולה אובדן כושר עבודה’ כלומר – הפגיעה הכלכלית, המקצוע הרפואי שמרכז את תחום אובדן כושר עבודה וימי מחלה הוא הרופא התעסוקתי. שירותי הבריאות של ישראל מגדירים שני מצבים של נזק כלכלי כתוצאה מתאונת עבודה ימי מחלה ואובדן כושר עבודה. על השאלה אחרי כמה

אחוזי נכות ביטוח לאומי טבלה

אחוזי נכות ביטוח לאומי טבלה

כדי לקבוע אחוזי נכות ביטוח לאומי טבלה שבה נקבע אחוז לכל ליקוי. ניתן לערער על הורדת אחוזי נכות כללית בוועדת ערר של מוסד ביטוח לאומי וכן ניתן לבקש בדיקה מחדש על הורדת אחוזי נכות. על כל זאת ועוד תקראו בשורות הבאות. או במקום להסתבך פנו אלינו כבר מלכתחילה, תחסכו וועדות ערר וכו’.

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי

רוצים לדעת כיצד מבצעים חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי? כתב תביעה תאונת עבודה דוגמא? כיצד מוציאים תו נכה, וכן פסקי דין תאונת עבודה כתשובות לשאלות וחוסר בהירות בעניינים שונים הקשורים לתאונות עבודה וכל העניין של רשלנות מעסיקים. על כל זאת בשורות הבאות. טלפון לשיחה עכשיו כיצד מבוצע חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי

קצבת ביטוח לאומי נכות נפשית

עורך דין ביטוח לאומי נכות נפשית

עורך דין ביטוח לאומי נכות נפשית ועל כיצד מתמודדים. ניתן לקבל קצבת ביטוח לאומי נכות נפשית ועל מנת לעשות זאת יש להכיר את הקריטריונים. עו”ד ביטוח לאומי נכות נפשי ינחה אותך וייצג בכל הקשור לנושא על מנת להגיע אל התוצאה הטובה ביותר עבורך. מליווי בכל ועדה רפואית ביטוח לאומי נכות נפשית או

עורך דין נכות כללית

עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית מידע. מה ההטבות והפיצויים הרלוונטיים לנכות? כאשר פונים אל עו”ד המתמקצע בנושא – ביטוח לאומי נכות כללית הטבות וקצבאות, הוא ילווה אתכם עד למיצוי הזכויות. חשוב לוודא כי עו”ד זה אכן מתמקצע בכל הקשור אל ביטוח לאומי נכות לצמיתות כמו גם ביטוח לאומי נכות זמנית וכי

עו"ד ביטוח לאומי נכות עבודה

עורך דין ביטוח לאומי נכות

עורך דין ביטוח לאומי נכות מעבודה – תביעת נכות מעבודה היא אחת התביעות השכיחות. כאשר מגישים תביעה בנושא ביטוח לאומי נכות עבודה חשוב לעשות זאת נכון. שאלות ותשובות ביטוח לאומי נכות ילדים וכל הקשור אל ביטוח לאומי נכות אישי כולל ביטוח לאומי נכות נוירולוגית ואורטופדית ועוד. כאשר בוחרים עורך דין ביטוח לאומי

ביטוח לאומי סיעוד גמלה בכסף

ביטוח לאומי סיעוד

ביטוח לאומי סיעוד החמרה במצב לאחר וועדה, האם אפשר לקבל ביטוח לאומי סיעוד גמלה בכסף והאם זה במקום מטפלת לאדם סיעודי מכבי או מטפלת לאדם סיעודי כללית? מידע על ביטוח לאומי סיעוד רמות שונות ומה ביטוח לאומי סיעוד רמה 1 נותנת לעומת רמה 6 וכדומה. טלפון לשיחה עכשיו ביטוח לאומי סיעוד גמלה

אובדן כושר עבודה מנורה

אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי

אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי הוא נושא נפוץ שיש לבצע את בקשתו באופן מדויק. יש חברות ביטוח המבטחות למצב של אובדן כושר עבודה מנורה או ביטוח אובדן כושר עבודה מגדל, אובדן כושר עבודה הפניקס ועוד. חשוב להכיר שגם כשאין חברת ביטוח פרטית כדאי לבדוק על אובדן כושר עבודה כל זכות. אובדן כושר

אובדן כושר עבודה הראל

אובדן כושר עבודה זמני

אובדן כושר עבודה זמני הוא מצב בו הנפגע זקוק לסיוע. כאשר חווים אובדן כושר עבודה הראל ושאר חברות הביטוח לא תמיד ממהרות לשלם. אובדן כושר עבודה חלקי מידע והסבר על הנושא. מה נחשב אובדן כושר עבודה עד איזה גיל ניתן להיכלל בהגדרה זו? ועוד תשובות בכתבה. טלפון לשיחה עכשיו אובדן כושר עבודה

תביעת סיעוד

תביעות סיעוד

תביעות סיעוד יש להגיש בליווי עורך דין תביעות ביטוח על מנת לוודא כי זכויותיך מתממשות. בין אם מדובר על תביעת סיעוד ביטוח לאומי תביעת סיעוד הראל תביעת סיעוד כלל או תביעת סיעוד מכבי, כך או כך יש לוודא שחברות הביטוח השונות יעמדו במחויבות שלהם כלפיך. טלפון לשיחה עכשיו תביעות סיעוד עו”ד בנימיני

המוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי תביעות

ביטוח לאומי הוא הגוף אליו פונים במגוון הרחב ביותר של סוגי התביעות. מסיבה זו ישנה חלוקה בתוך ביטוח לאומי תביעה בנושא מסוים יש לשייך למחלקה הספציפית המטפלת בה. טלפון לשיחה עכשיו ביטוח לאומי תביעת נכות תביעות נכות על נזקי גוף ומחלות אל המוסד לביטוח לאומי בשל פגיעה או תאונת עבודה או מחלות

ייצוג נפגעתי בעבודה מה עושים

עורך דין אילן בנימיני

עו”ד אילן בנימיני הבעלים של המשרד ידוע ביכולותיו לנהל תיקים רגישים ומורכבים שלא פעם הופיעו באמצעי התקשורת. עורך דין אילן בנימיני בעל ידע וניסיון רב בתחום החקירות והחקירות הרפואיות.

בתקשורת
השאירו פרטים
עורך דין נפגעתי בעבודה מה עושים מומלץ
המלצות
מאמרים
פתח צ'ט
1
שלום וברכה
אני כאן כדי לעזור
Call Now Button דילוג לתוכן